GIAO HÀNG MIỄN PHÍ US & UK Trên $ 60; SỬ DỤNG MÃ XUÂN15 ĐỂ ĐƯỢC GIẢM GIÁ 15%

Trả về & hình thức trao đổi

* Chỉ các giao dịch mua được thực hiện trực tiếp từ cửa hàng trực tuyến của chúng tôi www.cowinaudio.com mới đủ điều kiện cho chính sách của chúng tôi. Ngoài ra, Cowin không chấp nhận trả lại hoặc trao đổi các sản phẩm Cowin mua từ các nhà bán lẻ khác.
Vui lòng tham khảo 'Hoàn tiền, trả lại và chính sách trao đổi'Trước khi trả lại hàng.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: support.global@cowinaudio.com trước khi trả lại hàng
Vui lòng nhấp vào bảo hành của Amazon đây..